I believe

I believe
that a zero percent value-added tax
is possible in Slovenia
for all products that spread the Slovene language,
which is the basis of the Slovene state.
Amen.

PESMARICA

Our tongue

Our Tongue that art in our thoughts,
for everything in the world give us Thy name,
our kingdom still be,
may we think by Thy laws
in public as we do in private.
Give us this day our daily stories
and forgive us our mistakes,
as we forgive the mistakes of those with whom we speak,
and lead us not into English,
but deliver us as much good as possible.

Hail language

Hail Language,
full of meaning,
dialogue is with Thee,
taxed art thou among languages
and taxed is the fruit of Thy expression –
the word.

Julijska pridiga

Drage zaničnice in zaničniki in vsi, ki vas zanima naša vera!

Pridiga na trnfestu, 27.avgusta 2012

Drage zaničnice in zaničniki! Verjeli smo in še verjamemo, da je v Sloveniji možen 0%ddv.

Zakaj sem ustanovil versko skupnost

Ker brez slovenskega jezika ne bi bilo slovenske države, se mi zdinedržavotvorno obdavčit izdelke, ki ta jezik širijo.

Akt o ustanovitvi verske skupnosti zaničnikov

S temi besedami obveščam vse, ki to berete, da ustanavljam versko

Pridiga z dne 22.12.2010

Drage zaničnice in dragi zaničniki! Nekateri so razočarani,

Poslanica

Zaničnice in zaničniki ter vsi, ki podpirate naša verska prizadevanja!

Predpraznična verska pojasnila

Zaničniško versko skupnost sem ustanovil iz predpostavke, da je edino, kar

Poročilo s prvega zaničniškega srečanja

V torek, 8. septembra, je bilo v dvorani KUD France Prešeren Trnovo prvo zaničniško srečanje.